Zienswijze namens de buurt

Van 23 april tot 4 juni 2019 ligt de ontwerpvisie bij de gemeente ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen middels een zienswijze zijn reactie, alternatieven en ideeën naar voren brengen. Zo'n zienswijze kan leiden tot een aanpassing van het plan. Dit staat beschreven op https://www.heumen.nl/energievisie/

Het schrijven van een zienswijze is makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen zal in staat zijn om in de materie te duiken of er tijd voor te maken.

Verderop lees je over hoe je iemand kunt machtigen om een gezamenlijke zienswijze in te dienen

Waarom een zienswijze?

Tóch is het bijzonder belangrijk om mee te doen in dit proces. Nadat het plan is vastgesteld, kunt u alleen bezwaar maken als je:

 1. een zienswijze heeft ingediend bij het ontwerpbesluit (zie InfoMil) en
 2. op grond van artikel 1:2, eerste lid Algemene wet bestuursrecht belanghebbende bent

Dus als je nu geen zienswijze indient, kunt je later ook geen bezwaar meer maken!

Om belanghebbende te zijn bij een bezwaar moet u binnen een straal van 10 maal de tiphoogte van de beoogde turbines te wonen. Deze is 240 meter, dus dan is de afstand 2.400 meter. Dat is binnen één van de cirkels hieronder:

Machtiging

Lukt het niet om zelf een zienswijze te schrijven? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit namens u te doen.

Door zo'n machtiging wordt u behandeld alsof u persoonlijk de zienswijze heeft ingediend. Dat betekent dat u dezelfde rechten en plichten heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld beroep instellen tegen de definitieve beschikking (als u tevens belanghebbende bent). Vind je het belangrijk om je rechten te behouden? Zorg ervoor dat je iemand machtigt die namens u een zienswijze indient!

Zienswijze namens de buurt

Mocht je niemand in je omgeving vinden die voor jou een zienswijze kan schrijven, dan kun je mij machtigen. Waardoor je meelift in het proces.

In mijn persoonlijke zienswijze plaats ik kanttekeningen bij de volgende onderwerpen:

 • Proces van totstandkoming van de visie, zoals inspraak.
 • De onduidelijkheid rondom de prioritering tussen gebieden A, B en C.
 • In de directe omgeving van gebied A wonen zo'n 26 duizend mensen waardoor veel mensen last kunnen krijgen.
 • Gebied A ligt nabij Hatertse Vennen en Vogelenzang.
 • Voldoen aan de wettelijke norm is niet hetzelfde als "geen probleem". Blootstelling aan de wettelijke norm zorgt ervoor dat 8-9% van de mensen ernstige hinder ondervinden. Daarom moeten er strengere maatregelen worden voorgeschreven.
 • Er mag geen bewegende slagschaduw ontstaan op bewoning (nulhinder).
 • Lichthinder van schittering en knipperlicht installaties.
 • Zorgen over fijnstof.
 • Wat is er bekend over laagfrequent geluid of trillingen veroorzaakt van zulke grote turbines.
 • Prestatieafspraken met de exploitant ten aanzien van CO2 reductie.
 • Opmerkingen over het Windkader van gemeente Heumen.
 • Aanvulling aan het toetsingskader van gebied A.

Als je dat wilt kun je mij machtigen:

Let op: je kunt per persoon maar één zienswijze inleveren! Mocht je het niet eens zijn met de punten die ik aandraag, schrijf dan zelf een zienswijze!

Op dit moment is mijn zienswijze nog niet af, en staat daarom nog niet online.

Zienswijze Visie Heumen