Beantwoording zienswijzen

In mei 2020 heeft de gemeente Heumen een beantwoording van de zienswijzen gestuurd naar diegenen die een zienswijze hebben ingediend. Op de site van de gemeente is de beantwoording te downloaden, maar hij staat ook hieronder.

In de afgelopen tijd ben ik er niet aan toe gekomen om een analyse van deze beantwoording op te stellen. Echter blijkt het vrij eenvoudig: teleurstellend, het liedje waarmee het begon wordt in het refrein herhaald.

Een overzicht:

  • Het college gekozen voor een algemene beantwoording van de zienswijzen. Consequentie is dat hierdoor er een flinke filter kan worden toegepast en dus belangrijke, minder gunstige, commentaren worden genegeerd
  • Het college leunt er sterk op dat er tijdens de raadsvergadering van 30 januari een andere weg zou zijn ingeslagen. Hierdoor vind men een gedetailleerde beantwoording niet meer nodig.
  • De samenvatting en algemene reactie is zover ik kan zien vooral een herhaling van wat er al in het ontwerpplan staat. Eigenlijk niks nieuws onder de zon, op het enige na dat er zaken uit het belsuit 30 januari zijn meegenomen.
  • In principe hebben de 478 ingediende zienswijzen niet geleid tot enige wijziging, nuancering of wat dan ook. Dat is teleurstellend, te meer omdat men er prat op gaat wat betreft participatie.
  • Ik had gehoopt dat men toch scherper aan de wind zo willen varen om de burger te vrijwaren van overlast: bijvoorbeeld door een strengere geluidsdruk norm en/of aan te geven dat slagschaduw nooit mag optreden. Dit lijkt niet het geval te zijn.
  • Verder krijg ik de indruk dat het haastig geschreven is en onvoldoende is nagekeken. De formulering in 5.2 geeft bijvoorbeeld die indruk: "Hier ook visualisaties noemen en dat verschillen in hoogte tussen verschillende windturbine types niet of nauwelijks zichtbaar zal zijn".
  • In hoofdstuk 6 wordt beweerd dat de gemeente in de Weezenhof een informatieavond heeft georganiseerd. Dit is volgens mij onjuist, de gemeente is dringend uitgenodigd door het bewonersplatform omdat het zolang stil bleef. Verder wordt er niet ingegaan of ze zelf vinden dat hun aanpak wel of niet voldeed aan de adviezen van het GNMF
bijlage_1_samenvatting_en_reactie_zienswijzen.pdf
brief_beantwoording_zienswijzen_ontwerp_ruimtelijke_visie_duurzame_energie.pdf