Conceptvisie gepubliceerd

Gemeente Heumen heeft de ontwerp visie op haar internet site gepubliceerd en de periode om te reageren aangegeven.

We hebben nog geen formele reactie van gemeente Heumen ontvangen ten aanzien van de petitie. Met deze publicatie kunnen we teleurgesteld concluderen dat Heumen het verzoek om het proces op te schorten naast zich neer legt. Jammer. Een gemiste kans.

Gedurende de periode van dinsdag 23 april tot dinsdag 4 juni 2019 kan iedereen schriftelijk of per email zijn of haar reacties en ideeën over het ontwerp naar voren brengen. Dit wordt een zienswijze genoemd.

De zienswijzen worden gebundeld in een verslag. Daarin wordt per zienswijze aangegeven wat deze inhoudt, of deze aanleiding geeft tot het doorvoeren van wijzigingen in de visie en waarom en waar in de visie dit een plek krijgt.

Reactiemogelijkheden

Als u een zienswijze wilt indienen, kunt u uw reactie richten aan het college van burgemeester en wethouders van Heumen, Postbus 200, 6580AZ Malden. U kunt ook een email sturen naar duurzaam@heumen.nl.

Verschillen

De herziene ontwerp visie is nog maar net gepubliceerd, dus het is nog wat vroeg om een uitspraak te doen over wat de aanpassing zijn sinds de vorige versie van afgelopen februari.

Mocht je vorige versie hebben bestudeerd, dan is het handig om te weten wat de verschillen zijn. Mocht je dat niet hebben gedaan, dan volstaat het om alleen deze versie van 17 april 2019 te gebruiken.

Een aantal in het oog springende verschillen:

  • De ontwerp visie is 23 pagina's langer
  • Er is een aanpassing gedaan op de visiekaart, waarbij de locatie voor wind met een lijn langs de A73 wordt aangegeven (Zie hieronder)
  • Het toetsingskader gebied A is tekstueel langer
  • Een samenvatting van de feedback sessies van 4 februari 2019 zijn opgenomen in het document (Bijlage 10)
  • De reactie van platform Weezenhof is opgenomen (Bijlage 11)
  • Het woord petitie komt in de ontwerpvisie niet voor

Visiekaart

De losse visiekaart die op de site van Heumen staat, lijkt een oude versie te zijn waarover veel verwarring ontstond. In de ontwerp visie staat degene die ook op 15 april aan de bewoners van Weezenhof is getoond.

De visiekaart vertelt veel, bijvoorbeeld wáár windturbines kunnen komen en wat de minimale afstand tot Weezenhof/Hatert zal zijn. We hebben daarom de visiekaart in Google Earth geïmporteerd om een goede meting te kunnen doen.

De punt van de pijl ligt op ongeveer 850 meter vanaf de rand van Weezenhof (hieronder het gele streepje). Voor Hatert is dit zo'n 1100 meter. Dit is een enorme verduidelijking, aangezien in de eerdere versie windturbines op 650 en 300 meter respectievelijk mogelijk leken.

Let op dat deze pijl in de visiekaart slechts een indicatie is waar ongeveer windturbines worden geaccepteerd door Heumen. Het is dus geen garantie!