Kerngetallen PLan BBE

19 maart 2019

Kerngetallen Plan Blue Bear Energy

Op 5 maart heeft Platform Weezenhof een gesprek gehad met twee vertegenwoordigers van Blue Bear Energy (BBE). BBE is op dit moment de enige partij die een concreet voornemen heeft om windturbines in het gebied te bouwen. Zodra gemeente Heumen zijn visie heeft vastgesteld, zal BBE een aanvraag bij de gemeente indienen.

Presentatie Blue Bear Energy

Platform Weezenhof organiseert een informatieavond. BBE zal dan een presentatie geven over hun plannen. Meer info: Nextdoor.

Tijd en locatie: 25 maart 2019, 20:00, Prins Clausschool 40e straat

Plannen

BBE heeft deze plannen getoond waarin de afstand van de dichtstbijzijnde turbine tot de Weezenhof en Hatert respectievelijk 1136 en 1162 meter zal zijn. Daarbij gaven zij ook inzage in slagschaduw en geluidsniveau.

De afstand is -gelukkig- veel groter verder dan wat de visie van gemeente Heumen toelaat. Dit heeft natuurlijk een positieve uitwerking op slagschaduw en geluidsoverlast.

Om rendabel te kunnen zijn, zet BBE groots in en streven ze naar turbines met de volgende eigenschappen:

  • Ashoogte: 160 meter
  • Rotordiameter: 166 meter
  • Tiphoogte 243 meter

Een turbine van dit formaat is tot noch toe alleen gepland voor de Maasvlakte en is beduidend hoger dan wat oorspronkelijk werd aangenomen door deze site (210 meter tiphoogte), waardoor de slagschaduw ook aanmerkelijk langer wordt.

Gevolgen

Tot zover de plannen van BBE. Maar wat zijn de consequenties?

Als leek kan ik geen uitspraken doen over geluid. Dat is omgevingsafhankelijk en daardoor zeer complex. Wel kan ik een benadering doen voor slagschaduw, op basis van enkele wiskundige functies die ik al eerder heb gebruikt.

Disclaimer: ik probeer de gegevens zo goed mogelijk en eerlijk door te rekenen. Ik ben echter geen specialist in dit gebied en aanvaard daarom ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten.

Allereerst, als we de methode van Engie zoals in Slagschaduw wordt gebruikt toepassen, dan is de benadering van maximale slagschaduw 12x rotordiameter: 1992 meter.

Gaan we goniometrisch het vlak benaderen dat op enig moment in het jaar te maken krijgt slagschaduw, dan krijgen we het volgende kaartje op voor de dichtstbijzijnde molen. Het rode gebied geeft aan waar slagschaduw zou kunnen optreden. De blauwe cirkel 1139 meter is gebruikt om ervoor te zorgen dat de grafiek en kaart voldoende nauwkeurig overeenkomen.

Het goede nieuws is dat bewoners van Hatert buiten schot blijven. Het slechte nieuws is dat, ondanks de grote afstand, bewoners van Weezenhof in het najaar nog steeds te maken kunnen krijgen met slagschaduw.

We kunnen een schatting maken door voor iedere maand één lijn te trekken waar de schaduw van de tip van de turbine (243 meter) langstrekt:

Voor de Weezenhof kunnen we afleiden:

  • Bewoners boven de donkerblauwe lijn (21 Dec) krijgt niet te maken met slagschaduw.
  • Staat je huis tussen donkerblauw en oranje, dan kun je in de periode van 21 november tot 21 januari in de ochtend te maken krijgen met slagschaduw.
  • Woon je tussen oranje en grijs, dan is in de periode van 21 oktober tot 21 februari 's ochtends slagschaduw mogelijk.

Hoe lang een bepaalde plek in de Weezenhof met slagschaduw te maken krijgt is voor een leek veel moeilijker te bepalen.

Download hier de Excel file met berekeningen.