Petitie

Maandag 8 april 2019

Petitie gestart!

Op 18 april 2019 zal gemeente Heumen haar plannen ter visie leggen, zonder inspraak van bewoners van Weezenhof. Dat zou wel moeten: Weezenhof ligt pal tegen het beoogde gebied en gemeente Heumen onderschrijft de "Tien adviezen voor zon en wind in Gelderland".

Teken daarom als bewoner van de Weezenhof deze petitie op petities.nl! De petitie sluit op 17 april 2019.

Eerdere sluiting petitie.

De informatieavond van Platform Weezenhof is een buitengewoon goed moment is om de petitie aan te bieden. Op deze avond zullen namelijk wethouders van Heumen aanwezig zijn. Daarom is besloten om de petitie eerder te sluiten (14 april 2019), zodat alles netjes kan worden uitgeprint.

Help mee! Download de Flyer

Hoe meer steun, des te sterker we staan.

Print daarom deze flyer uit en ga het gesprek aan met je buren!

Via deze site heeft u kunnen kennisnemen van de Startnotitie “Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen” dat op 18 april ter visie wordt aangeboden. Deze notitie formuleert het plan om het gebied langs de A73, dat ingeklemd zit tussen Weezenhof, Hatert, Malden en Heumen, te ontwikkelen voor “duurzame energie”.

Wij, bewoners van Weezenhof, maken ons grote zorgen over het wel en wee in de nabije toekomst:

  • Vanwege een buurgemeente die haar gang gaat zonder naar de buren te (willen) luisteren
  • Vanwege (onacceptabele) cumulatie van hinder- en overlastgevende factoren
  • Vanwege het verlies van het karakter van onze prachtige wijk
  • Vanwege zorgen rondom ecologische impact op Vogelsang/Hatertse Broek

Volgens de notitie is deze tot stand is gekomen door bijdragen van betrokken burgers en andere stakeholders. Hierbij wordt o.a. verwezen naar de “Tien adviezen voor zon en wind in Gelderland” van GNMF. Blijkbaar slaat de gemeente Heumen deze adviezen in de wind: nergens blijkt dat u bovengemeentelijk naar het vraagstuk heeft gekeken. Een gemiste kans.

Bovendien maximaliseert het toetsingskader voor gebied A energieopwekking én overlast, maar komt het behoud van leefbaarheid in Weezenhof niet voor in het eisenpakket. Niet fraai.

Wij zetten daarom grote vraagtekens bij het gebrek aan transparantie wat betreft de totstandkoming van de visie.

Beste gemeente Heumen: als bewoner van Weezenhof voelen we ons als tweederangs burger buiten spel gezet.

Daarom: schort per direct uw plannen voor deze Ruimtelijke Visie op en doe uw huiswerk goed. Laat u van uw beste kant zien zodat dit niet het zoveelste windproject wordt met ellende voor omwonenden.

Media aandacht

De petitie kreeg onverwacht aandacht in de (lokale) media: