Antwoord gemeente Heumen OP petitie

Gemeente Heumen heeft op 13 mei gereageerd op de petitie die op 15 april, tijdens de informatieavond van Platform Weezenhof, werd aangeboden wethouders Leo Blokland en René Waas.

Ofschoon niet onverwacht, is het antwoord ronduit teleurstellend.

De petitie is in het college B&W besproken en er is besloten om de termijn niet op te schorten. Daar waar bewoners graag een open dialoog willen aangaan, stuurt gemeente Heumen dus aan op bureaucratie en procedurele rompslomp. Een gemiste kans.

Daarom (nogmaals) de oproep: stuur uw zienswijze in waarin u uw visie geeft op de ontwikkeling van een wind- en zonnepark op minder dan een kilometer van Weezenhof en Hatert. Doe dit vóór 4 juni!

Om u op weg te helpen kunt u hier een template downloaden.

Lees hieronder de volledige reactie:

Gemeente Heumen: Reactie op petitie