Over deze site

Waar staan we voor?

De nut en noodzaak van de energietransitie zijn duidelijk: er moet iets gedaan worden tegen de opwarming van de aarde, veroorzaakt door de mens. Energieopwekking middels alternatieve vormen lijkt noodzakelijk.

Alle groene redenen daargelaten, het voornemen van gemeente Heumen behelst de industrialisatie van een agrarisch gebied. Zonder rokende schoorstenen weliswaar, maar wél met overlast. Groene energie is prima, maar daarvan moet de omgeving dan wel beter worden.

Deze site is niet per se vóór of tégen windturbines, maar maakt zich wél zorgen over het proces rondom de aanleg van een wind- & zonpark pal tegen Weezenhof en Hatert aan. De site wil daarom de belangen van burgers behartigen, in het bijzonder bewoners van Weezenhof en Hatert.

We zijn niet onmogelijk maar willen constructief meedenken aan de energietransitie door:

  1. Gedegen proces: discussie over de gemeentegrens heen. Gelijke monniken gelijke kappen: Weezenhof en Hatert liggen net zover vanaf gebied A als woonkernen Heumen en Malden. Dan moet op elk moment van het proces de inspraak ook gelijkwaardig zijn.
  2. Gedegen toetsingskader: hierbij is nul toename, zoniet juist een afname, van (geluids)overlast voor Weezenhof een harde eis. De wettelijke geluidsnorm moet niet het startpunt zijn, maar een niveau waar je helemaal niet wil komen. Mensen maken zich grote zorgen m.b.t. de gezondheid en leefbaarheid.
  3. Gedegen focus op de leefomgeving: het gebied A ligt pal tegen natuurgebied Vogelenzang en vlakbij de Haterse Vennen. Het zou bizar zijn als de natuur die we willen redden, er onder lijdt. Dus geen compensatievormen zoals elders boompjes te planten of iets dergelijks, maar 100% behoud van bestaande lokale flora & fauna. Bovendien leven er ook mensen in de buurt. Die mogen ook geen hinder ondervinden.

Ergo, met een gefundeerd tegengeluid proberen we bewoners context te bieden rondom zeer grote windturbines dichtbij de bebouwde kom.

Wie zijn we?

"We" is op dit moment één persoon: Bart Huitsing, woonachtig in Weezenhof en heeft daarvoor ruim 10 jaar met veel plezier in Hatert gewoond.

Contact?

Gebruik voor vragen en opmerkingen het contactformulier.