Nieuws

8 juli 2020

Beantwoording zienswijzen

Gemeente Heumen heeft in mei een beantwoording van zienswijzen gestuurd naar de mensen die één hebben ingediend ... - Lees verder

Reactie gemeente Heumen

Gemeente Heumen heeft een reactie gestuurd aan mensen die een zienswijze ... - Lees verder

30 oktober 2019

LEKKEND SF6, WAT BETEKENT DAT?

Gisteren stond er in een artikel van De Telegraaf, dat windmolens schadelijk ... - Lees Verder


29 mei 2019

Zienswijze ingediend

Vanochtend heb ik de zienswijze tezamen met maar liefst 41 volmachten ... - Lees verder

24 mei 2019

Concept Zienswijze

Hieronder kun je mijn (concept) zienswijze lezen, die ik woensdag 29 mei zal inleveren - Lees verder

23 mei 2019

Reactie Gemeente Heumen op Petitie

Gemeente Heumen heeft op 13 mei teleurstellend gereageerd op de petitie ... Lees verder

22 mei 2019

Zienswijze namens de buurt

Van 23 april tot 4 juni 2019 ligt de ontwerpvisie bij de gemeente ter inzage. Tijdens deze periode kan iedereen ... Lees verder

25 april 2019

Conceptvisie gepubliceerd

Gemeente Heumen heeft de ontwerp visie op haar internet site gepubliceerd en de periode om te reageren - Lees verder

16 april 2019

Petitie aangeboden

Tijdens de informatieavond, georganiseerd door Bewonersplatform Weezenhof, is het resultaat van de vorige week gestarte ... Lees verder

Reactie Platform Weezenhof

Bewonersplatform Weezenhof heeft een reactie gestuurd naar de gemeente Heumen ten aanzien van de op handen ... Lees verder

8 april 2019

Petitie Gestart

Op 18 april 2019 zal gemeente Heumen haar plannen ter visie leggen, zonder inspraak van bewoners van Weezenhof. Dat zou ... Lees verder

19 maart 2019

Kerngetallen Plan Blue Bear Energy

Op 5 maart heeft Platform Weezenhof een gesprek gehad met twee vertegenwoordigers van Blue Bear Energy (BBE). BBE is ... Lees verder