Gevolgen

Wat kun je verwachten als er een windmolenpark in je buurt wordt gebouwd?

  • Slagschaduw
  • Lawaai
  • Planschade (waardevermindering van je koopwoning)
  • Milieuschade
  • Verandering van het aangezicht van de wijk
  • Electromagnetische straling

Weezenhof

De Weezenhof is een wijk in Nijmegen. Ze bevindt zich in het uiterste zuiden van Nijmegen in het stadsdeel Dukenburg en is gesitueerd tussen de A73, de Van Boetbergweg, het Maas-Waalkanaal en natuurgebied Vogelzang. De wijk is genoemd naar boerderij "de Weezenhof" die in 1911 is gebouwd en gelegen is aan de Staddijk (vroeger de Vossendijk). (Bron: wikipedia)

Hatert

Hatert is een stadswijk van Nijmegen, gebouwd rondom een voormalig dorp met dezelfde naam. De wijk is qua inwonertal (9724 inwoners op 1 januari 2005 en 6.600 op 1 januari 2007) de grootste van de stad. Het is gelegen tussen het Maas-Waalkanaal, het industrieterrein Winkelsteeg, de Grootstalselaan en de Malderburchtstraat. (Bron: wikipedia)