Vervolgproces Ruimtelijke Visie

Op 30 januari zal de gemeenteraad Heumen zich buigen over een voorstel waarin de koers bepaald wordt voor de duurzaamheidsplannen om in 2050 energieneutraal te zijn. Daarbij lijkt het er op dat het gebied langs de A73 inderdaad wordt aangewezen als energielandschap.

Meer informatie, zoals het voorstel als het ontwerp raadsbesluit (ook hieronder te vinden), zijn te vinden bij de agenda van de raadsvergadering.


Raadsvoorstel_Vervolgproces_Ruimtelijke_visie_Duurzame_Energie_INC_BIJLAGEN.pdf
Raadsbesluit_Vervolgproces_Ruimtelijke_visie_Duurzame_Energie.pdf