Magneetvelden

Magneetveld

De elektriciteit die door de windmolens wordt gegenereerd zal worden afgegeven aan het landelijk netwerk. Meest waarschijnlijk wordt het direct ingekoppeld op de 150kV elektriciteitsleiding die van Teersdijk naar Boxmeer loopt, welke op zo'n 80 meter van de Weezenhof ligt. Deze informatie is publiekelijk beschikbaar via het RIVM:

Binnen de indicatieve zone kan de gemiddelde jaarbelasting van elektromagnetische straling groter zijn dan 0.4 micro Tesla, hetgeen gevolgen voor de volksgezondheid kan hebben.

Onder de gezondheidseffecten zijn er aanwijzingen van een hogere kans op Alzheimer en leukemie

Er is momenteel geen inzicht op de toename van het magneetveld, dat veroorzaakt zou worden door het inkoppelen van de gegenereerd elektriciteit.

Deze 150kV lijn loopt in Nijmegen vlak langs Tolhuis, Meijhorst, Aldenhof en Weezenhof.