Disclaimer

Inhoudsrechten

Deze website bevat informatie over de planning en aanleg van windturbine parken tussen Nijmegen en Heumen. De eigenaar behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande berichtgeving, veranderingen aan te brengen op deze website.

Geen garantie op juistheid

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van weergegeven informatie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om de informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. U kunt aan de inhoud van deze website geen rechten ontlenen. Uiteraard zullen we een fout of onjuistheid zo snel mogelijk herstellen.

Links van derden

Deze website verwijst soms door naar pagina's van derden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden (links).

Auteursrecht

Op de inhoud van de website rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Bart Huitsing of partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Bart Huitsing mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.