Discussie avond

Onder het motto van "Samen staan we sterker" organiseer ik een open discussieavond over de Ontwerp Ruimtelijke Visie Duurzame Energie van de gemeente Heumen. Dit is op

dinsdag 21 mei 2019, 20:00u

Huis van Weezenhof

Het doel is om samen te praten over wát er nou in die Ontwerp Visie staat en over de Zienswijze procedure. Vooral dat laatste geeft mensen uitdaging en daarom gaan we kijken hoe we elkaar kunnen helpen met het opstellen van een (eigen) zienswijze.

Om toch de verwachting te temperen: er is dus geen expert uitgenodigd die het allemaal even uitlegt. De gedachte is dat we met z'n allen ernaar kijken, bepraten en ideeën opdoen.

Wat moet je meenemen:

  • Uitgeprinte versie van de Ontwerp Visie (of digitaal op je iPad of laptop), te vinden op de website van gemeente Heumen
  • Pen & papier
  • Los geld voor de thee & koffie

Inschrijving is gratis en gaat via onderstaand inschrijfformulier. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.