Reactie gemeente Heumen

18 december 2019

Gemeente Heumen heeft een reactie gestuurd aan mensen die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp visie. Daar zijn we erg blij mee, omdat het tot nog toe stil bleef vanuit het gemeentehuis.

In de brief valt te lezen dat er veel reacties waren en dat deze inhoudelijk worden behandeld en verwerkt in een verslag. Waarschijnlijk wordt pas in de tweede helft van 2020 de definitieve visie aan de raad voorgelegd.

In de komende tijd beraad de gemeente zich op het vervolg en willen ze een Koersdocument samenstellen waarin een voorstel wordt uitgewerkt t.a.v. participatie. Echter het lijkt al vast te staan dat er geen verandering komt ten aanzien van het aan te wijzen gebied en dat ze opbrengsten willen maximaliseren: een teleurstellend vooruitzicht.

Er wordt verwezen naar het raadsvoorstel "Vervolgproces Ruimtelijke visie Duurzame Energie" (Document 21516), maar deze is (nog) niet te vinden op de website van gemeente Heumen.

Wordt vervolgd ...

191204.Vervolg proces Ruimtelijke Visie.pdf