Schaduw van Malden

Heumen de Lusten en Nijmegen de lasten?

In de afgelopen tijd zijn inwoners van de wijk Weezenhof geschrokken van de schijnbaar duurzame visie van de buurgemeente Heumen. Deze gemeente wil in 2050 klimaatneutraal te zijn, waarvoor het op grote schaal binnen eigen gemeentegrenzen energie wil opwekken van minimaal 115TJ.

Hiervoor wordt gebied dat ingesloten ligt tussen het Maas-Waalkanaal en de A73 aangewezen als prioriteit A voor ontwikkeling van een windturbinepark in combinatie met zonnepanelen. Dit gebied ligt op een steenworp afstand van de Nijmeegse wijken Weezenhof en Hatert, direct tegen het natuurgebied Hatertse Broek aangeplakt.

Inwoners van gemeente Heumen zijn al sinds een jaar bezig met dit plan, zonder rekening te houden met de buren. Is dit soort grensgedrag nog van deze tijd?

Ruimtelijke Visie

Voor aanliggende gemeentes is er onmiddellijke actie nodig: de ruimtelijke visie van de gemeente Heumen vormt een toetsingskader voor beoordeling van concrete vergunningaanvragen.

Citaat "Concept Ruimtelijke visie Duurzame energie Heumen":

Als deze visie vastgesteld is, dan heeft dat de volgende consequenties:

  • de inhoud van de visie is voor de gemeente bindend en daarmee leidend voor onderhandelingen met andere partijen in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen. Enkel goed gemotiveerd kan het gemeentebestuur van de visie afwijken;
  • nieuwe plannen moeten inhoudelijk passen binnen de visie. Initiatieven die niet voldoen aan het kader dat in deze visie wordt aangegeven, worden door de gemeente afgewezen.

Consequenties

Indien de visie wordt vastgesteld, zal Heumen zich op de lusten richten terwijl ze het zuidelijk deel van Nijmegen met de lasten opzadelt!

Windturbines op 500 meter van de Weezenhof en Hatert worden dan mogelijk met alle gevolgen van dien: slagschaduw, lawaai, verandering van het aangezicht van de wijk en woningwaardedaling.

Slagschaduw

Een snelle afschatting leert dat de slagschaduw van moderne windturbines meer dan 1.5 kilometer kunnen zijn. Bovendien zal aan de noordzijde de meeste slagschaduw worden veroorzaakt! Het gebied beperkt zich dus niet alleen tot de Weezenhof en Hatert, ook Malvert en Aldenhof zullen met de gevolgen te maken krijgen!

Lawaai

Fabrikanten beweren iedere keer dat de hoeveelheid lawaai van turbines "mee valt" of "opgaat in de omgeving". Of dit nu wel of niet zo is:

  • dit wordt een nieuwe geluidsbron bovenop het geluid van de A73
  • zeer waarschijnlijk ALTIJD een zwiepend lawaai
  • niet achter een geluidsscherm is te vangen

Woningwaarde

Het zal niet vreemd klinken dat als een wijk dichtbij een windmolenpark staat, de woningwaarde daar zal kelderen.

Prullenbak

Op dit moment zijn veel Nijmegenaren bezig het conceptplan van gemeente Heumen te bestuderen. Wat duidelijk is: Heumen proclameert transparant & actief te zijn geweest middels stakeholder overleg en dialoogsessies, maar heeft categorisch nagelaten om over de gemeentegrens te kijken!

Het Concept Ruimtelijke visie Duurzame Energie Heumen is onvolledig en onzorgvuldig samengesteld:

  1. Dialoogsessies zijn onvoldoende uitgevoerd omdat een grote groep direct belanghebbenden buiten de deur is gehouden.
  2. Gebieden zijn op inconsistente wijze aangemerkt. Bijvoorbeeld: Het gebied tussen Malden en de A73 wordt tot zo'n 800 meter buiten de woonkern aangemerkt als "Dichtbij Malden" (zie oranje gebied op het kaartje hieronder), terwijl het groene gebied slechts op 500 meter buiten de Weezenhof begint.

De gemeente Heumen moet z'n huiswerk opnieuw doen en het huidige concept naar de prullenbak verwijzen. De dialoog moet daadwerkelijk met ALLE omwonenden worden aangegaan en gebieden moeten op faire en consistente wijze worden aangewezen.